post

Zápis do ZŠ a MŠ – šk. rok 2019/2020

Zápis do materskej školy 2019/2020

pondelok 29.4.2019 a utorok 30.4.2019
8:00-17:00 hod.
ZŠ a MŠ Školská 4, Chorvátsky Grob.
Zápis bude iba na Školskej – platí pre všetky pracoviská MŠ .
Prineste si prosím:
1. Vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, ktorú vám potvrdí lekár
2. Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – prineste prosím aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
3. Rodný list dieťaťa
4. Občiansky preukaz zákonného zástupcu.

 

Žiadosť o prijatie do MŠ

Zápis do ZŠ 2019/2020

piatok 5. apríla 2019 v čase od 14:30 do 18:00
sobota 6.apríla 2019 v čase od 8:00 do 12:00
Zápis bude v priestoroch školy na Javorovej aleji. Pre každú školu je zápis zvlášť.

Zápis je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do augusta 2019  šesť rokov.
Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v ZŠ v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt – v tzv. kmeňovej škole.

Podľa zákona môže rodič zapísať dieťa iba na 1 základnú školu. Má právo zapísať dieťa na inú ako kmeňovú školu, avšak prijatie žiaka na takúto školu je na rozhodnutí riaditeľa.

Do našej školy sa budú prijímať prednostne deti s trvalým pobytom Chorvátskom Grobe. Z tohto dôvodu sa môže stať, že zapísané deti mimo rajónu školy z kapacitných dôvodov nebudú prijaté a odporučí sa im iná škola.
Zoznam prijatých žiakov bude zverejnený na webovej stránke školy www.skolachorvatskygrob.sk


Zákonnému zástupcovi žiaka bude do 15. júna doručené jedno z uvedených rozhodnutí: prijatie, neprijatie alebo odloženie školskej dochádzky.

Dokumenty potrebné na prijatie nájdete dokumenty na stiahnutie.
Môžete vyplniť aj elektronický formulár (následne vytlačiť a podpísať a priniesť k zápisu) Odkaz: elektronická prihláška.

post

Darujte 2% školákom v ZŠ Javorová aleji

Základnú a materskú škola v Javorovej aleji v Chorvátskom Grobe navštevuje vyše 500 žiakov a postupne pribúdajú ďalší. Našim cieľom je vytvoriť deťom čo najlepšie podmienky na výučbu. Zároveň chceme prispieť k vytváraniu priateľstiev a budovaniu susedskej komunity.

Viac o nás a o tom, čo sme zatiaľ urobili si môžete prečítať tu. 

Poukázať 2 %  (3 %) z dane z príjmu môžete prostredníctvom týchto údajov:

 • IČO: 45782211
 • Názov: Občianske združenie Javoráčik
 • Právna forma: Občianske združenie
 • Sídlo: Hornodvorská 1251/44 , 90025 Chorvátsky Grob

3 % z dane

Dobrovoľníci a aktívni rodičia, ktorí bezplatne odpracovali v rámci akejkoľvek dobrovoľníckej činnosti minimálne 40 hodín, nám môžu poukázať až 3 % z dane z príjmu. Stačí, ak vyplníte potvrdenie. Potom ho už stačí iba priložiť ho k tlačivu „Vyhlásenie o poukázaní sumy“, ktorým venujete svoje 3 % z dane.

 

som ZAMESTNANEC

Postup
 1.  Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 2.  Vypočítajte si 2 % z Vašej zaplatenej dane – ak ste dobrovoľnícky nepracovali. Suma musí byť minimálne 3 €.   Darovať môžete aj 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v minulom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom doklad. 
 3. Doklad o dobrovoľníctve Vám vystaví organizácia, pre ktorú ste dobrovoľníctvo vykonávali. Potvrdenie o dobrovoľníctve vám vystavíme aj my alebo škola. TIP – sadili ste stromy na Javorke, pomáhali pri sťahovaní, organizovaní školských akcií, … atď.? Môžete darovať 3%.
 4. Vypíšte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Na linku si ho vyplníte online alebo vám ho dáme do skrinky predvyplnené.
 5. Obe tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením) a prípadne aj dokladom o dobrovoľníctve, doručte do 30. apríla na daňový úrad. Uľahčíme vám to a dokumenty odošleme za vás. Vhoďte nám ich v obálke do schránky v škole.
 6. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdením minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!
 7. Neviete si dať rady? Poproste o pomoc nás alebo účtovníčku u zamestnávateľa.

SÁM podávam daňové priznanie

Postup
 1.  Vypočítajte si 2 % z Vašej zaplatenej dane – ak ste dobrovoľnícky nepracovali. Suma musí byť minimálne 3 € alebo 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste minulý rok odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom doklad. 
 2. Doklad o dobrovoľníctve Vám vystaví organizácia, pre ktorú ste dobrovoľníctvo vykonávali. Potvrdenie o dobrovoľníctve vám vystavíme aj my alebo škola. TIP – sadili ste stromy na Javorke, pomáhali pri sťahovaní, organizovaní školských akcií, … atď.? Môžete darovať 3%.
 3. Pri vypĺňaní tlačiva typ A – vypíšte VIII. Oddiel. Uveďte tam naše údaje: IČO: 45782211, Názov: Občianske združenie Javoráčik, Hornodvorská 1251/44, 90025 Chorvátsky Grob
 4. Pri vypĺňaní tlačiva typ B – vypíšte XII. Oddiel. Uveďte tam naše údaje: IČO: 45782211, Názov: Občianske združenie Javoráčik, Hornodvorská 1251/44, 90025 Chorvátsky Grob
 5. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou je aj doklad o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti! Naskenujte a pošlite ako prílohu na portáli Finančnej správy.

mám FIRMU

Postup
 1.  Vypočítajte si 1% alebo 2 % z vašej zaplatenej dane. Minimálna suma je 8,- eur
 2.  Ak právnická osoba (firma) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii ako tomu, komu ide darovať 2%) – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane. Financie môžete darovať za minulý rok a až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v tomto roku.
 3.  V daňovom priznaní vypíšte VI. Oddiel – doplňte naše údaje: IČO: 45782211, Názov: Občianske združenie Javoráčik, Hornodvorská 1251/44, 90025 Chorvátsky Grob
 4. 1% alebo 2% zo zaplatenej dane môžete darovať aj viacerým organizáciám. Minimálna suma pre každú je 8,- eur. Na poslednú stranu daňového priznania vyplňte údaje ďalšej organizácie a sumu.

post

Naučme sa triediť v triede

Náš projekt uspel v 5. ročníku grantového programu nadácie Tesco „Vy rozhodujete My pomáhame“. Náš projekt bol vybraný medzi tri projekty, o ktorých budú zákazníci hlasovať.

Od 21.01.2019 nás môžete podporiť vhodením hlasovacieho žetónu do nádoby projektu „Naučme sa triediť v triede“. Nádoba bude umiestnená v predajniach Tesco OC Vajnoria, Čierna Voda a Ivanka pri Dunaji .

Prečo by ste mali podporiť práve náš projekt?

Chceme naučiť deti triediť odpad už v škole /škôlke vďaka čomu sa to stane pre ne rovnako prirodzené ako umývanie zúbkov a rúk.

Radi by sme deťom v ZŠ a MŠ Javorová alej zakúpili nádoby na triedenie odpadu a naučili ich odpad správne triediť. Zároveň budú môcť deti sledovať koľko odpadu v triede vyprodukujú a koľko ho vedia vytriediť. Deti budú mať možnosť vlastným pričinením prispieť k ochrane životného prostredia, čím podporíme budovanie ich zodpovedného vzťahu k svojmu okoliu.

Aj vďaka Vášmu hlasu môžeme získať od Nadácie Tesco až 1200 Eur na kúpu nádob na triedenie odpadu pre ZŠ a MŠ Javorová alej .

Ďakujeme

OZ pri ZŠ a MŠ Javorová alej

post

Vianočné trhy na Javorke

Prvé Vianočne trhy usporiadané ZŠ v našej obci – 15. december 2018.
Deti vyrobili množstvo krásnych vecí, ktoré sa rýchlo rozpredali. Za utŕžené peniaze pôjdu školáci na výlet.  OZ pri ZŠ a MŠ Javorová alej prichystalo pravý Vianočný punč. Rodičia nachystali skvelú kapustnicu.

post

Mikuláš na Javorke a v Monare

Radi by sme sa poďakovali špeciálnym Mikulášskym pomocníkom. Tento rok budú mať školáci a škôlkári prevažne zdravé dobroty v eko balíčkoch od miestnych podnikateľov. Vďaka Bio obchod Kengurka, Zelovoc Červené Jabĺčko, pomáhajúci rodičia, zástupkyňa pre MŠ.

post

Sadenie stromov v Javorke

OZ zorganizovalo výsadbu stromov v areáli školy a škôlky na Javorke. ĎAKUJEME všetkým, ktorí prišli a pomohli skrášliť prostredie. Veríme, že stromy sa uchytia a prinesú veľa zelene a najmä tieň v horúcich dňoch.