post

Darujte 2% školákom v ZŠ Javorová aleji

Základnú a materskú škola v Javorovej aleji v Chorvátskom Grobe navštevuje vyše 500 žiakov a postupne pribúdajú ďalší. Našim cieľom je vytvoriť deťom čo najlepšie podmienky na výučbu. Zároveň chceme prispieť k vytváraniu priateľstiev a budovaniu susedskej komunity.

Viac o nás a o tom, čo sme zatiaľ urobili si môžete prečítať tu. 

Poukázať 2 %  (3 %) z dane z príjmu môžete prostredníctvom týchto údajov:

 • IČO: 45782211
 • Názov: Občianske združenie Javoráčik
 • Právna forma: Občianske združenie
 • Sídlo: Hornodvorská 1251/44 , 90025 Chorvátsky Grob

3 % z dane

Dobrovoľníci a aktívni rodičia, ktorí bezplatne odpracovali v rámci akejkoľvek dobrovoľníckej činnosti minimálne 40 hodín, nám môžu poukázať až 3 % z dane z príjmu. Stačí, ak vyplníte potvrdenie. Potom ho už stačí iba priložiť ho k tlačivu „Vyhlásenie o poukázaní sumy“, ktorým venujete svoje 3 % z dane.

 

som ZAMESTNANEC

Postup
 1.  Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 2.  Vypočítajte si 2 % z Vašej zaplatenej dane – ak ste dobrovoľnícky nepracovali. Suma musí byť minimálne 3 €.   Darovať môžete aj 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v minulom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom doklad. 
 3. Doklad o dobrovoľníctve Vám vystaví organizácia, pre ktorú ste dobrovoľníctvo vykonávali. Potvrdenie o dobrovoľníctve vám vystavíme aj my alebo škola. TIP – sadili ste stromy na Javorke, pomáhali pri sťahovaní, organizovaní školských akcií, … atď.? Môžete darovať 3%.
 4. Vypíšte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Na linku si ho vyplníte online alebo vám ho dáme do skrinky predvyplnené.
 5. Obe tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením) a prípadne aj dokladom o dobrovoľníctve, doručte do 30. apríla na daňový úrad. Uľahčíme vám to a dokumenty odošleme za vás. Vhoďte nám ich v obálke do schránky v škole.
 6. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdením minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!
 7. Neviete si dať rady? Poproste o pomoc nás alebo účtovníčku u zamestnávateľa.

SÁM podávam daňové priznanie

Postup
 1.  Vypočítajte si 2 % z Vašej zaplatenej dane – ak ste dobrovoľnícky nepracovali. Suma musí byť minimálne 3 € alebo 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste minulý rok odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom doklad. 
 2. Doklad o dobrovoľníctve Vám vystaví organizácia, pre ktorú ste dobrovoľníctvo vykonávali. Potvrdenie o dobrovoľníctve vám vystavíme aj my alebo škola. TIP – sadili ste stromy na Javorke, pomáhali pri sťahovaní, organizovaní školských akcií, … atď.? Môžete darovať 3%.
 3. Pri vypĺňaní tlačiva typ A – vypíšte VIII. Oddiel. Uveďte tam naše údaje: IČO: 45782211, Názov: Občianske združenie Javoráčik, Hornodvorská 1251/44, 90025 Chorvátsky Grob
 4. Pri vypĺňaní tlačiva typ B – vypíšte XII. Oddiel. Uveďte tam naše údaje: IČO: 45782211, Názov: Občianske združenie Javoráčik, Hornodvorská 1251/44, 90025 Chorvátsky Grob
 5. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou je aj doklad o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti! Naskenujte a pošlite ako prílohu na portáli Finančnej správy.

mám FIRMU

Postup
 1.  Vypočítajte si 1% alebo 2 % z vašej zaplatenej dane. Minimálna suma je 8,- eur
 2.  Ak právnická osoba (firma) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii ako tomu, komu ide darovať 2%) – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane. Financie môžete darovať za minulý rok a až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v tomto roku.
 3.  V daňovom priznaní vypíšte VI. Oddiel – doplňte naše údaje: IČO: 45782211, Názov: Občianske združenie Javoráčik, Hornodvorská 1251/44, 90025 Chorvátsky Grob
 4. 1% alebo 2% zo zaplatenej dane môžete darovať aj viacerým organizáciám. Minimálna suma pre každú je 8,- eur. Na poslednú stranu daňového priznania vyplňte údaje ďalšej organizácie a sumu.