post

LESOPARK ČIERNA VODA

Projekt Lesoparku je zameraný na revitalizáciu a zveľadenie časti lesa v intraviláne Chorvátskeho
Grobu – Čierna Voda. Prvá časť lesoparku sa nachádza za jazierkom na ihrisku Lúčny koník. Projektu sa naše občianske združenie venuje už niekoľko rokov a za tento čas sa nám spoločne podarilo vyčistiť a zrevitalizovať približne 400 metrov chodníka. Tam kde boli neprístupné kroviny je dnes chodníček, ktorý radi využívajú deti zo ZŠ s MŠ Javorka, rodiny s deťmi, športovci aj psíčkari. V roku 2022 sme tu zorganizovali aj prvý ročník rozprávkovej cesty lesom.

Vyčistenie chodníka sa nám podarilo najmä vďaka práci dobrovoľníkov a finančných darov od spoločností dm drogerie markt, DELL, nadácie ČSOB a nadácie TESCO.

Spoločnosť dm drogerie markt otvorí 7.9.2023 v OC Klokan novú predajňu a venuje 30% obratu z prvého dňa nášmu OZ. Zo získaných prostriedkov budeme pokračovať v budovaní druhej vetvy lesoparku a financie využijeme na výsadbu stromov a osadenie náučných tabúľ.

Ďakujeme všetkým za pomoc a dôveru.