post

Darovanie financií, materiálu

Chcete nám darovať financie alebo materiálne vybavenie?

Veľmi si ceníme každú pomoc, či už spoluprácou na projektoch, fyzicky na brigádach alebo vašimi schopnosťami a znalosťami. Vďaka patrí aj tým, ktorí sa rozhodnúť podporiť OZ Javoráčik aj finančne alebo materiálne. Všetky prostriedky smerujú do školy a škôlky a sú použité v prospech detí.

Dar môžete zrealizovať prostredníctvom darovacej zmluvy. Stačí ak nám ju vhodíte do našej poštovej schránky pri bočnom vchode do školy.
DAROVACIA ZMLUVA NA STIAHNUTIE.

Číslo účtu OZ Javoráčik: SK05 8330 0000 0028 0159 4549

post

8 dobrých vecí v máji

Brigáda na Javorke 1.

Zasiali sme trávnik na plochu pri ZŠ, vyrobili sme 7 kusov vyvýšených záhonov, vytrhali sme najmenej 12 vriec buriny, spílili suché vetvy stromov, zasadili kvety a kríky.

Vŕtanie studne

Vrtná spoločnosť začala s geologickým prieskumom na mieste, kde budú následne vŕtať studňu. *** Vybudovanie studne financuje naše OZ.

Pripravujeme prestrešenie multifunkčného ihriska

Riešime optimálny spôsob ako financovať prestrešenie ihriska, aby naše deti mohli športovať aj v zime. Súčasné cvičiace miestnosti poslúžia ako triedy pre prváčikov.

Rozbehli sme projekt chladenia budovy

Zistili sme ako funguje klimatizácia v iných školách, nechali sme vypracovať cenové ponuky, pripravili sme informačný materiál pre rodičov, posunuli sme tému klimatizácie na Radu školy. Čakáme už len na samotnú realizáciu. **** Kúpu klimatizácie a tienenia spolufinancuje naše OZ.

Spolupracujeme na zavedení CLIL

Sme nápomocní pri zavádzaní CLIL v našej škole. Veríme, že od septembra bude naša škola o krok bližšie k efektívnej výučbe angličtiny.

Brigáda na Javorke 2.

V máji sme si urobili aj druhú brigádu, na ktorej sme upravili trávnik po geologickom vrte a vyrobili ďalšie 4 vyvýšené záhony.

Zabezpečili sme odmeny na MDD

Pre školu aj škôlku sme zabezpečili odmeny za súťaže na Deň detí.

Lekárnička pre družinu

Pobyt detí vonku sprevádzajú aj malé zranenia a tak sme ŠKD vybavili lekárničkou.