Dary a poukázanie 2%

Postup ako môžete darovať 2%

Pozrite si návod ako pomôcť. Nestojí vás to nič a deťom v škole a škôlke v Javorovej aleji to pomôže zlepšiť výučbu aj prostredie.

Použitie financií z 2%

Peniaze budú využité napríklad na vybavenie učební a vylepšenie areálu.

Čo sme už dokázali

Sme aktívni rodičia a susedia, ktorí chcú pomôcť škole a škôlke, kam chodia naše deti. Spolu budujeme susedskú komunitu.

Darovanie financií

Ak máte záujem darovať financie alebo vybavenie, môžete to urobiť cez darovaciu zmluvu. Prostriedky môžete darovať aj na konkrétny účel.