post

Ako sme použili vaše 2% v roku 2019?

Čerpanie financií z 2% za rok 2019

vyzbierané  17 755,09 €

 vyčerpané     9 982,52 €

 zostatok        7 772,57 €

Zostatok financií plánujeme použiť na nákup a osadenie retenčnej nádrže k studni, vybudovanie závlahy, dofinancovanie zelenej steny na MŠ Javorka, lesopark Čierna voda (pri ihrisku lúčny koník), sieťky proti hmyzu na okná v jedálni a kuchyni.

Vybudovanie studne

Jeden z finančne najnáročnejších projektov bola vŕtaná studňa, ktorá bude slúžiť na zalievanie areálu počas horúčav.

Suma: 4099,46 €

CLIL za 2% z daní

Darcovia 2% z daní mohli časť darovanej sumy použiť na financovanie CLILu. Celkovo sme poukázali:

Suma: 1880,63 €

Chladenie v škole

Vďaka 2% sa nám podarilo zrealizovať aj veľký projekt klimatizovania tried.

Suma: 1080 €

Tienenie v škôlke

Spolufinancovali sme a organizačne realizovali zatienenie škôlkárskych tried, ktoré sa prehrievali.

Suma: 1080 €

Vylepšenie areálu

Spolu so 40 rodičmi sme skrášlili areál, upravili detské ihrisko, postavili pieskovisko, vyčistili záhony, zasadili stromy a rastliny, zasiali trávnik.

Suma: 652 €

Záhony pre školu a škôlku

Financovali sme materiál na vyvýšené záhony a s pomocou rodičov sme ich vyrobili.

Suma: 685,18 €

Kúpa stojanov na bicykle

Tak ako sme sľúbili, deťom pribudli ďalšie stojany na bicykle.

Suma: 220,64 €

Ďalšie drobné projekty financované z 2%

  • kúpa dávkovačov utierok a mydla do ZŠ (140 €)
  • občerstvenie interkultúrny workshop (90 €)
  • lekárnička pre ŠKD (34 €)
  • beseda s Jánom Volkom (20 €)
post

Ako použiť 2% – 3% na úhradu za CLIL?

Ak darujete časť vašich daní pre OZ Javoráčik, použijeme ich aj na úhradu programu CLIL pre vaše dieťa.

PRAVIDLÁ:
1️⃣ V daňovom priznaní poukázať 2% – 3% pre OZ Javoráčik
2️⃣ Poslať nám kópiu tlačiva na poukázanie 2%, meno dieťaťa a jeho triedu na javoracik@yahoo.com (do 30.9.2020) spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov3️⃣ Z 2% sa na CLIL uplatní 70% sumy
4️⃣ Zľava na CLIL bude poskytnutá v školskom 2020/2021
5️⃣ V prípade odloženia podania daňového priznania je termín do 31.01.2021

Ako použijeme darované 2%?

V roku 2019 sa nám toho naozaj veľa podarilo klíma, tienenie, studňa, … pozrite sa. Ešte sme však neskončili a plánov máme naozaj veľa. Na to opäť potrebujeme vašu pomoc.

 

 

 

Automatická závlaha

Studňu sa nám už podarilo zafinancovať, ale chýba ešte automatická závlaha.

 

 

Zeleň v areáli

Budeme pokračovať vo vylepšovaní školského areálu.

 

 

Zelená stena v MŠ

Pôjde o jeden z najväčší projektov, ktorý sme doteraz robili. Škôlku zatieni živá zelená stena.

 

 

Tienenie na ihriská

Škôlkárom by sme chceli zariadiť tienenie na detské ihriská.

 

 

Učebné pomôcky

Radi by sme dokúpili chýbajúce hračky, či učebné pomôcky.