post

Sadenie stromov v Javorke

OZ zorganizovalo výsadbu stromov v areáli školy a škôlky na Javorke. ĎAKUJEME všetkým, ktorí prišli a pomohli skrášliť prostredie. Veríme, že stromy sa uchytia a prinesú veľa zelene a najmä tieň v horúcich dňoch.