Nový bezpečný vchod a cykloprístrešky na Javorke

23.11.2020 – ĎAKUJEME ? V škole na Javorke máme nový bezpečný vchod a prístrešky na bicykle. ✅ veľká vďaka JOZEF SELEP – za naplánovanie nového vstupu, prístreškov a dar 200 eur.✅ vďaka patrí OBCI CHG, ktorá práce realizovala, financovala materiál na vchod.✅ OZ JAVORÁČIK financovalo prístrešky, úpravu chodníka a zastrešovalo celý projekt.✅ Projekt sumou 500 eur podporila Nadácia Allianz v rámci projektu Na bicykli do školy.? Na vás je už len bezpečný vstup využívať ?