post

Zápis do ZŠ a MŠ – šk. rok 2019/2020

Zápis do materskej školy 2019/2020

pondelok 29.4.2019 a utorok 30.4.2019
8:00-17:00 hod.
ZŠ a MŠ Školská 4, Chorvátsky Grob.
Zápis bude iba na Školskej – platí pre všetky pracoviská MŠ .
Prineste si prosím:
1. Vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, ktorú vám potvrdí lekár
2. Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – prineste prosím aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
3. Rodný list dieťaťa
4. Občiansky preukaz zákonného zástupcu.

 

Žiadosť o prijatie do MŠ

Zápis do ZŠ 2019/2020

piatok 5. apríla 2019 v čase od 14:30 do 18:00
sobota 6.apríla 2019 v čase od 8:00 do 12:00
Zápis bude v priestoroch školy na Javorovej aleji. Pre každú školu je zápis zvlášť.

Zápis je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do augusta 2019  šesť rokov.
Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v ZŠ v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt – v tzv. kmeňovej škole.

Podľa zákona môže rodič zapísať dieťa iba na 1 základnú školu. Má právo zapísať dieťa na inú ako kmeňovú školu, avšak prijatie žiaka na takúto školu je na rozhodnutí riaditeľa.

Do našej školy sa budú prijímať prednostne deti s trvalým pobytom Chorvátskom Grobe. Z tohto dôvodu sa môže stať, že zapísané deti mimo rajónu školy z kapacitných dôvodov nebudú prijaté a odporučí sa im iná škola.
Zoznam prijatých žiakov bude zverejnený na webovej stránke školy www.skolachorvatskygrob.sk


Zákonnému zástupcovi žiaka bude do 15. júna doručené jedno z uvedených rozhodnutí: prijatie, neprijatie alebo odloženie školskej dochádzky.

Dokumenty potrebné na prijatie nájdete dokumenty na stiahnutie.
Môžete vyplniť aj elektronický formulár (následne vytlačiť a podpísať a priniesť k zápisu) Odkaz: elektronická prihláška.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.