post

CHLADENIE BUDOVY ZŠ A MŠ – Javorová alej

Vzhľadom na prehrievanie školy na Javorovej aleji je potrebné situáciu riešiť s ohľadom na zdravie a optimálne prostredie na výučbu.

Najvhodnejšou alternatívou je umiestnenie klimatizácie v triedach na slnečnej strane ZŠ, ktoré najviac trpia prehrievaním a kde prichádza ku kolapsom z tepla.

Zatemnenie vonkajšími elektrickými žalúziami nie je vhodné, keďže nie je vybudovaná elektroinštalácia, odhadované náklady prevyšujú náklady na klimatizáciu. Zároveň by v čase horúčav nebol dostatok denného svetla v triedach.

Ako to funguje v ZŠ v Moste pri Bratislave?

Umiestnili klimatizáciu do 6 tried otočených na V, JV, v ktorých im deti kolabovali pre vysoké teploty. Klimatizácia je v každej triede, chodby nie sú klimatizované. Triedy sú rovnako veľké ako triedy na ZŠ JA.

Klimatizácia je umiestnená vzadu v triede na stene – lamely smerujú nahor, nekmitajú. Vzduch prúdi popod strop. Nezaznamenali zvýšenú chorobnosť po nainštalovaní chladenia. Ak deti horšie znášajú klimatizáciu, sú premiestnené v rámci triedy tak, aby boli čo najmenej zasiahnuté klimatizáciou.

Hlavné chladenie miestností je od 7:00 – 7:30, neskôr počas dňa podľa potreby a po rozhodnutí učiteľa.

Servis im pravidelne zabezpečuje firma, ktorá zariadenia inštalovala. Montáž trvala 2 dni v popoludňajších hodinách.

Ako to bude fungovať na ZŠ Javorová alej?

 •       Klimatizácia bude umiestnená v 6 triedach na slnečnej strane, ktoré sa v lete prehrievajú a teplota stúpa nad 30 stupňov. V týchto triedach prišlo v horúčavách ku kolapsu detí.
 •       Zabezpečené bude pravidelné čistenie a dezinfikovanie zariadení.
 •          Chladenie bude najmä v ranných hodinách ešte pred začiatkom vyučovania. Klimatizáciu je možné ovládať telefónom.
 •      Cez wifi je možné ju zapnúť na diaľku (napr. učiteľ môže v prípade potreby zapnúť klimatizáciu z domu ešte pred tým ako príde do školy. Trieda sa tak môže chladiť v skorých ranných hodinách kým deti nie sú v triede). Neskoršie chladenie bude podľa aktuálnych potrieb (cez prestávky, počas obeda, po rozhodnutí učiteľa).
 •         Budú dodržané odporúčania na prevádzku klimatizácie – rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou, čistenie, …
 •         Klimatizácia bude umiestnená a nastavená tak, aby priamo nefúkala na deti.
 •      Nebudú potrebné vonkajšie rolety alebo žalúzie a tak bude v triedach dostatok denného svetla aj počas horúčav.
 •         Chladenie nie je možné inštalovať v priestoroch MŠ, tam bude zabezpečené tienenie priestorov.
 •         Časový termín realizácie 1-2 týždne.
 •         Financovanie klimatizácie ZŠ a zatienenia v MŠ: obec a občianske združenie. V schválenom rozpočte obce je odsúhlasená suma 9 000 eur na zabezpečenie tienenia ZŠ Javorová alej, ktoré sa použijú na tento účel. Zvyšok nákladov zaplatí Občianske združenie pri ZŠ a MŠ Javorová alej z 2% z daní. Celkové náklady na klimatizáciu a tienenie sa odhadujú na cca: 20 000 Eur
 •         Čo sa týka investičných aktivít v ZŠ a MŠ na Školskej (pôvodná časť CHG), v rozpočte obce sú odsúhlasené prostriedky na výmenu kotlov, rozvodov a spoluúčasť pri zatepľovaní.

V prípade doplňujúcich otázok nás kontaktujte na FB OZ Javoráčik alebo emailom ozzsmsja@yahoo.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.