post

Správa o činnosti OZ Javoráčik 2019

Stovky hodín práce sú za nami a my vám môžeme ukázať odpočet toho čo sa nám podarilo v roku 2019. Ďakujeme každému kto sa svojou aktivitou zapojil a pomohol OZ Javoráčik a najmä deťom v škole a škôlke.

Správa o činnosti / 2019
Plánované aktivity / 2020
Správa o činnosti / 2019

Záverečná správa o činnosti OZ Javoráčik za rok 2019

Správa o činnosti 2019

Plánované aktivity / 2020

Čo by sme chceli dosiahnuť v roku 2020?

Podať žiadosť  – participatívny rozpočet obec Ch. Grob 2500 Eur na zelenú stenu

Podať žiadosť – nadácia DM, nadácia SLSP, nadácie DELL, nadácia VÚB, nadácia Orange (lesopark Čierna Voda, nákup opakovateľne použiteľných pohárov, osvetlenie lúčneho koníka a pitná fontánka, zelená stena na Javorke)

Podať žiadosť – nadácia Tesco vrecká na mikulášske balíčky (výroba vreciek dôchodcovia Ch. Grob, obyvatelia a chránená dielňa)

Podať žiadosť  o dotáciu Gesto pre mesto – pomôcky na gymnastiku

Podať žiadosť  nadácia Allianz – prístrešok na bicykle

Podať žiadosť na envirofond

Podať žiadosť  o dotáciu BSK participatívny rozpočet 2020 – zelená stena na Javorke

Zopakovať akciu s knihami a odrážadlami.

Zabezpečiť nástenku pre OZ v MŠ aj ZŠ 2 ks

Zvončeky do každej ŠKD triedy – zrušenie služby

Dovybavenie PC miestnosti

Odkladací uzamykateľný priestor pod schodišťom

Pokračovať v obstarávaní náradia pre OZ na brigády –cca 50 Eur na rok a postupne kupovať (najskôr výzvu na darovanie)

Dokončiť: závlaha, zelená stena

Brigády – založenie trávnikov zvyšok areálu –  v závislosti od projektu dostavby a telocvične, realizácia závlahy, dorobenie potrebného počtu vyvýšených záhonov,tienenie,  hadice s rozstrekovaním 10 m za cca 10 eur.

Pripraviť rozpočty pre MŠ a ZŠ rodičovské fondy plus čerpanie 2% pripraviť do septembra 2020, tak aby mohli byť schválené na plenárnych a následne triednych aktívoch.

Do rodičovského fondu ZŠ ponechať 25 Eur a budú sa z toho hradiť aj divadielka a spol., celkovo to počas roka bolo cca 10 Eur plus 6 Eur fotenie, 5 Eur mikulášske balíčky a 5 Eur MDD – napr. budúci v roku 2020 by mohli dostať šiltovky s logom.

 

Športový klub Javoráčik –  začali futbalové tréningy pod vedením Ľuboša Floreka.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.